X光机 > 新闻资讯> 如何更换X光机球管?

如何更换X光机球管?


2015-07-07 09:55 来源: 思迈奥


更换X光机球管准备工作:
1,先准备一个同型号的球管,在安装之前先记下球管的出厂编号
2,准备好25#变压器油。
3,还要把变压器油,加热到100摄氏度。

X光机球管
X光机球管
X光机球管X光机球管安装步骤:
1,先把阳极打开,这样可以看到有一根从电缆套部分过去的一根线,先把这根线拆掉。
2,先把球管的阴极的盖打开。
3,能后把三根线拆除,大焦点,小焦点,公用线。
4,能后把固定X线球的三个螺丝打开,还有三个固定在球管的螺丝打开。
5,这样就可以把圆形环拿出来,这样就除下X线管了。
6,这时,用一只手伸进去握稳X线管,能后一手稳好球管,里面的手要用力向阳极,向逆时钟方向转下,这样就可以拿下X线管了。
7,安装时,要小心,安照这个想反的顺序来,还要注意X线管的中心点要对在窗口的中心位子,
8,等所有的东西固定后,就可以把烧好的变压器油加入球管了(要低于60摄氏度)
9,要静置一段时间,或反复排净空气后再使用。
 
X光机球管专业服务,X光机球管维修、X光机球管供应、X光机球管租赁,X光机维修,X光机服务。以下为常用X光机及其使用球管型号:

万东X光机使用球管             
机型 型号 焦点mm 功率KW 靶角 热容量  
HF拍片 RAD12 0.6/1.2 22/54 12.5° 150kHU  
RAY12 0.6/1.2 22/54 12° 150kHU  
E7843X 0.6/1.2 20/46 12° 150kHU  
新东方2000 A192 0.6/1.2 40/100 12° 300kHU  
DR RAY14 0.6/1.2 33/78 12° 350kHU  
DSA G1086 0.3/1.2 12/100 12° 1.0MHU  
G1582 0.3/1.0 18/112 12° 1.5MHU  
             
东软X光机使用球管            
机型 型号 焦点mm 功率KW 靶角 热容量  
拍片机 RAD12 0.6/1.2 22/54 12.5° 150KHU  
数字胃肠 A132 0.6/1.2 32/76 12° 300KHU  
A192 0.6/1.2 40/100 12° 300KHU  
DSA G1086 0.3/1.2 12/100 12° 1.0MHU  
G1582 0.3/1.0 18/112 12° 1.5MHU  
             
东芝X光机使用球管            
机型 型号 焦点mm 功率KW 靶角 热容量  
IME-100L DRX1603B 1.0/2.0 25/47 16° 150kHU  
KXO-80系列 DXB0324CS 0.6/1.2 40/100 12° 300kHU  
DGW-20A DRX2825D 0.3/1.2 ORDXB-0324CS  
Ultimax DXB-G14345 0.4/0.6/1.0 ORDXB-0624CH 0.6/1.2mm  
LX-40A DXB-0434ES   
KXO-32S DRX-1824B ORDRX-3724H  
KXO-50XM DXB-0434ES   
INFINIX(CAS-830A等) DRX-T或者DSRX-T系列  
Radrex 4/5 DRX-3724HD  
             
GEX光机使用球管            
机型 型号 焦点mm 功率KW 靶角 热容量  
TX-III E7299X 0.3/1.0 3.7/39 12° 100kJ  
U-6CC-210TLB 0.3/1.0 3.7/39 12° 100kJ  
R500/VR RAD12 0.6/1.2 22/54 12.5° 150kHU  
XR1600C G1092 0.6/1.2 40/100 12° 1.0MHU  
XR/a RAD21 0.6/1.2 36/100 12° 300kHU  
PS800 A196 0.6/1.0 32/72 12° 350kHU  
             
岛津X光机使用球管            
机型 型号 焦点mm 功率KW 靶角 热容量  
XUD150L-F 0.3/0.8P323DK-80SF  
VISION 0.6/1.2P324DK-100SF  OR  0.4/0.7JG326D-265  
CVISION PLUS 0.6/1.0J系列326C 327C  317C (发生器UD150B-30)  
DAR-3000 0.6/1.2P323DK-80S  (发生器XUD150B-30)  
DFS-700(DR) 0.6/1.2P18DE-80S  
ANGIOSPEED VPC/VPF J系列或者G系列  
HEARTSPEED10C/10F 0.6/1J317C-282AX等  
             
HITACHIX光机使用球管            
机型 型号 焦点mm 功率KW 靶角 热容量  
TU-41 U-600-210 0.3/1.0 3.7/39 12° 100kJ  
UH-6FC-206TLC 0.3/0.65     
TU-51 U-6GC-31E 0.6/1.2   200kHU  
TU-110XF U-6GC-410TL 0.4/0.7     
             
西门子X光机使用球管            
机型 型  号 焦点mm 热容量      
AXIOM  Aristos VX plus OPTILIX150-30/50HC-100 0.6/1.0 600kHU      
AXIOM ICONOS R200 OPTILIX150-40/80HC-100 0.6/1.0 600kHU      
SIREGRAPH CF OPTI 150-30/50HC-100L 0.6/1.0 600kHU      
AXIOM  VERTIX VX OPTI 150-40/80HC-100L 0.6/1.0 600kHU      
             
飞利浦 X光机机使用球管            
机型 型号 焦点mm 功率KW 靶角 热容量  
DR ROT350 0.6/1.2 33/100 16° 325kHU  
             
其他品牌机器X光机使用球管            
品牌 机型 型号 焦点mm 功率KW 靶角 热容量
东方伟确 DSA G1082 0.3/1.0 13/90 10° 1.0MHU
华东电子 小C 固定阳极 0.6/1.5   
蓝港 小C 固定阳极 0.6/1.5   
上医厂 小C 旋转阳极 0.3/0.6   
国产DR A292 0.6/1.2 40/100  12° 400kHU
意大利MECALL胃肠 G292 0.6/1.2 40/100 12° 600kHU


扫一扫,
思迈奥最新资讯先知晓

总部:深圳市思迈奥电子有限公司

地址:罗湖区人民南路国际商业大厦东座十楼( 国贸地铁站A出口正对面 )

电话:0755-82181220/82187220 82227110/82184220

传真:0755-82253442

邮箱:zhong@china-anjian.com

联系其它分公司